Onze privacy policy

Artemis Real Estate NV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Artemis Real Estate NV respecteert de privacy van alle deelnemers. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna WBP) van 30/07/2018.

Contactgegevens Artemis Real Estate NV

De website wordt beheerd door Artemis Real Estate NV. Hij/zij is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de WBP.

Artemis Real Estate NV
Gruuthuselaan 22
8020 Oostkamp
Ondernemersnummer: BE 0761.963.704

Soort persoonsgegevens

Artemis Real Estate NV verwerkt persoonsgegevens van wie gebruik maakt van haar diensten en/of omdat iemand die gegevens zelf verstrekt. De mogelijke persoonsgegevens die Artemis Real Estate NV  verwerkt:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bedrijfsnaam
- Straat en huisnummer
- Woonplaats
- Ondernemersnummer/BTW

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Artemis Real Estate NV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Artemis Real Estate NV kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Doel van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor volgende doeleinden:

  • Naam en e-mailadres: voor de verzending van persoonlijke e-mails en nieuwsbrieven.

Dit is de naam en het e-mailadres die iemand zelf doorgeeft bij het versturen van een mail en/of door het inschrijvingsformulier in te vullen op de website of op sociale media.

  • (Bedrijfs-)naam, volledig adres, BTW-nummer: voor administratieve doeleinden (factuur).
  • Telefoonnummer: voor last minute veranderingen of annulaties via whatsapp of sms.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Artemis Real Estate NV neemt geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon (bv. een medewerker van Artemis Real Estate NV) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Artemis Real Estate NV verstrekt enkel en alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig voor een correcte uitvoering van de overeenkomst met haar klanten (ondernemingen die samen met Artemis Real Estate NV activiteiten organiseren) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens

Surfen op deze website kan op een veilige manier via een veilige HTTPS-verbinding met SSL_certificaat.

Bewaartermijn

Artemis Real Estate NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer iemand uitschrijft voor mails, wordt die meteen uit het systeem verwijderd.

Rechten

Iedereen heeft steeds het recht de toestemming voor het verwerken van zijn/haar gegevens in te trekken, waarna Artemis Real Estate NV de gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Iedereen heeft ook steeds recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens. Wie wil weten welke persoonsgegevens Artemis Real Estate NV van hem/haar verwerkt, kan een schriftelijk verzoek tot inzage doen. Mochten gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunnen die gegevens gewijzigd en/of aangevuld worden.

Iedereen kan zijn/haar persoonsgegevens ook (laten) overdragen, beperken en/of wissen. Ook hiervoor kan een schriftelijk verzoek worden gedaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is, vraagt Artemis Real Estate NV een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen ter bescherming van de privacy. Artemis Real Estate NV neemt binnen de 4 weken dit verzoek in behandeling. Een verzoek mailen kan naar info@westparkveurne.be.

Cookies

Om deze website zo goed mogelijk te laten werken en om de inhoud af te stemmen de persoonlijke voorkeuren van bezoekers, worden hier cookies gebruikt.

Cookies zijn kleine bestandjes die deze website koppelt aan de browser en het apparaat waarmee iemand deze website bezoekt. Meer informatie over cookies is o.a. hier te vinden.

Google Analytics

Om te weten hoe bezoekers de website van Artemis Real Estate NV gebruiken, om zo het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, wordt Google Analytics gebruikt. Via deze website worden er ook analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk anoniem gemaakt. IP-adressen worden nadrukkelijk niet gebruikt.

Social media

Artemis Real Estate NV maakt het bezoekers makkelijk om de inhoud van haar website te delen via social media. Dit kan dankzij social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook
Instagram

Uitschakelen en verwijderen cookies

Cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kan via de browserinstellingen. Op de website Your Online Choices is hierover meer uitleg te vinden.

Image

contact

Monnikshoekstraat 1, 8630 Veurne
info@westparkveurne.be